ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYKÄYTÄNTÖ SWEDOL-KONSERNISSA

ASIAKKAIDEN henkilötietojen KÄSITTELYKÄYTÄNTÖ SWEDOL-KONSERNISSA

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, mitä tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ne kerätään, millä tavoin voit hallita omia tietojasi ja kuinka voit ottaameihin yhteyttä.

HENKILÖTIETOJEN REKISTERINPITÄJÄ

Swedol AB (556127-6188, ”Swedol”, Box 631, 135 26 Tyresö) on vastuussa henkilötietojen käsittelystä Swedol-konsernissa.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME ASIAKKAISTA JA MIKSI?

Tässä osassa kuvataan, mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietoja, mitä henkilötietojen luokkia käsittelemme ja millä oikeusperustalla käsittely suoritetaan.

TILAUKSEN/OSTON KÄSITTELEMISEKSI

HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN:

 • Tilatun tuotteen tai palvelun toimittamiseksi (mukaan lukien toimitusilmoitus tai toimitusta koskeva yhteydenotto).
 • Henkilöllisyyden tarkastamiseksi.
 • Maksujen hallintaa varten (mukaan lukien tarjottavien maksuvaihtoehtojen analysointi).
 • Palautus-, reklamaatio- ja takuuasioiden hoitoa varten.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN LUOKAT OVAT:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Maksutiedot (esim. tapahtumaviite, tapahtuman päivämäärä).
 • Yritystunnus/henkilötunnus
 • Asiakasnumero
 • Maksuhistoria
 • Tilaustiedot

Oikeusperusta:Ostosopimuksen täyttäminen

VERKKOTILISI KÄSITTELEMISTÄ JA HALLINNOIMISTA VARTEN

HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN:

 • Kirjautumisoikeuden myöntämiseksi.
 • Tietojen pitämiseksi oikeina ja ajantasaisina.
 • Ostohistorian seuraamisen mahdollistamiseksi.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN LUOKAT OVAT:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite)
 • Ostohistoria
 • Tilaushistoria
 • Asiakasnumero

Oikeusperusta: rekisteröityneet asiakkaat:oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä täyttääksemme sinun etusi ja meidän etumme käsitellä ja hallinnoida käyttäjätiliäsi.

ASIAKASPALVELUASIOIDEN KÄSITTELEMISTÄ VARTEN

HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN:

 • Viestintään asiakkaan kanssa, niihin kyselyihin vastaamiseen, jotka tulevat asiakaspalveluun puhelimitse tai digitaalisten kanavien kautta (mukaan lukien sosiaaliset mediat).
 • Ongelmien, valitusten ja tukiasioiden ratkaisemiseksi.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN LUOKAT OVAT:

 • Nimi.
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Viestintäsi.
 • Tiedot ostoajankohdasta, ostopaikasta, tuotteen vika/valitustiedot.
 • Verkkotilin käyttäjätiedot esimerkiksi kirjautumisongelmissa.

Oikeusperusta:oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä täyttääksemme sinun etusi ja meidän etumme käsitellä asiakaspalveluasioita.

UUTISKIRJEEN TILAAMINEN

HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN:

 • Toivottujen uutiskirjeiden tarjoamista varten.
 • Tietojen analysoimiseksi sinulle merkityksellisten tarjousten luomista varten.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN LUOKAT OVAT:

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi (jos käytettävissä)
 • Paikka (jos käytettävissä)
 • Toimiala (jos käytettävissä)
 • Myymälä (jos käytettävissä)

Oikeusperusta: suostumus. Antamalla sähköpostiosoitteesi sille tarkoitettuun kenttään ja napsauttamalla painiketta Tilaasinun katsotaan antaneen suostumuksesilähettämiseen. Voit milloin tahansa lopettaa tilauksesi, napsauttamalla jokaisessa uutiskirjeessä olevaa linkkiä.

OIKEUDELLISTEN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISEKSI (ESIM. KIRJANPITOLAIN, TUOTEVASTUUN SEKÄ TUOTETURVALLISUUDEN JA IT-JÄRJESTELMISSÄ HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN VAATIMUKSET)

HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN:

• Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi lakien, tuomioiden tai hallintopäätösten vaatimusten mukaisesti. Tällaiset vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi tuotevastuuta ja tuoteturvallisuuttakoskeviin vaatimuksiin, kuten yleisölle ja asiakkaille tiedottamiseen tuotetta koskevista varoituksista ja takaisinvedoista esimerkiksi viallisen tai terveydelle haitallisen tuotteen kohdalla taikirjanpitolain tai rahanpesulain määräyksiin, jos ne voidaan liittää yksilöön.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN LUOKAT OVAT:

 • Nimi.
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Viestintäsi.
 • Tiedot ostoajankohdasta, ostopaikasta, tuotteen vika/valitustiedot.
 • Verkkotilin käyttäjätunnus (sähköpostiosoite).
 • Yritystunnus/henkilötunnus.
 • Maksutiedot.
 • Tilaus- ja maksuhistoria.

Oikeusperusta:oikeudellinen velvoite

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Henkilötietoja voidaan siirtää välttämätöntä käsittelyä varten myös muille yrityksille, joiden kanssa Swedol-konserni tekee yhteistyötä, esimerkiksi markkinoinnissa (painatus ja jakelu,mediatoimistot jne.), jakelussa ja kuljetuksissa, maksuratkaisuissa ja IT-palveluissa. Kun henkilötietojasi jaetaan Swedolin yhteistyökumppaneille, tietoja käsitellään Swedolin ohjeiden mukaisestija Swedolin puolesta ja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitusten kanssa, joita varten Swedol on kerännyt tiedot.

Tämän lisäksi Swedolilla voi lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja valtion viranomaisille (esim. poliisille ja verovirastolle). Lisäksi Swedol voi luovuttaa henkilötietoja yrityksille,jotka tarjoavat maksuratkaisuja (esim. maksupalveluntarjoajat ja pankit) sekä yrityksille, jotka tarjoavat tavarakuljetuksia (esim. logistiikkayritykset ja huolitsijat). Näissä tapauksissayhteistyökumppanit käsittelevät tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä omien tietosuojakäytäntöjensä ja käsittelyohjeidensa mukaisesti.

Swedol pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella ja tekemään yhteistyötä sellaisten yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:nalueella. Jos tämä ei ole mahdollista, henkilötietojen käsittely voi tapahtua EU:n/ETA: n ulkopuolella olevissa maissa, joiden suojaustason katsotaan olevan riittävä EU:n komission päätöksenmukaisesti tai käyttämällä asianmukaisia​suojatoimia, kuten vakiosopimuslausekkeita, sitovia yrityksen sisäisiä sääntöjä tai Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Riippumatta maasta, jossahenkilötietoja käsitellään, Swedol varmistaa kohtuullisin teknisin, oikeudellisin ja organisatorisin toimin, että suojaustaso on sama kuin EU:n/ETA:n alueella.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Käsittely tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja se tarkoittaa sitä, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Käytännössä tämätarkoittaa sitä, että tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää merkityksellisiä tai tarpeellisia analyyseihin ja siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Markkinointitarkoituksiin eikäytetä tietoja yli kolme vuotta sitten tapahtuneista ostotapahtumista. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina korkeaa turvallisuuden ja luottamuksellisuuden tasoa.

OIKEUDELLISTEN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISEKSI (ESIM. KIRJANPITOLAIN, TUOTEVASTUUN SEKÄ TUOTETURVALLISUUDEN JA IT-JÄRJESTELMISSÄ HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN VAATIMUKSET)

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä siitä, miten käsittelemme tietojasi, ja jos haluat saada enemmän tietoa henkilötietojen käsittelystä, sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi niin kutsutunrekisteriotteen muodossa (tarkoitus, henkilötietojen ryhmät, henkilötietojen vastaanottajaryhmät, säilytysaika tai säilytysajan määritysperusteet, tieto siitä, mistä tiedot on kerätty). Jos saammetiedonsaantipyynnön, voimme pyytää lisätietoja varmistaaksemme, mitä tietoja asiakas haluaa nähdäkseen ja että luovutamme ne oikealle henkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Sinulla on aina oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista, jos tiedot ovat väärin. Sinulla on myös oikeus täydentää mahdollisesti puutteellisiahenkilötietojasi ilmoitetun tarkoituksen puitteissa. Jos sinulla verkkotili osoitteessa swedol.se, voit halutessasi päivittää tietojasi itsekohdassa Oma tili ja Omat tiedot

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää käsittelemiemme henkilötietojen poistamista, jos:

 • Tiedot eivät ole enää tarpeen tarkoitukseen, johon ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin.
 • Olet perunut suostumuksesi, johon käsittely perustuu eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 • Vastustat tekemäämme oikeutettujen etujen tasapainottamista eikä Swedolilla ole oikeutettua etua, joka on merkityksellisempi.
 • Et halua vastaanottaa suoramarkkinointia uutiskirjeen muodossa.
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomalla tavalla.
 • Henkilötiedot on kerätty lapsesta (alle 13-vuotiaasta), josta sinulla on vanhempainvastuu tietoyhteiskunnan palvelujen, esim. sosiaalisen median, osalta.

Meillä voi olla syitä olla noudattamatta poistopyyntöäsi, jos on olemassa oikeudellisia velvoitteita, jotka estävät meitä tekemästä sitä. Näin voi tapahtua, jos käsittely on tarpeen käyttääksemmeoikeuttamme sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, täyttääksemme meihin kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen tai oikeusvaateiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietynlaisia käsittelytapoja

Oikeutettu etu:

Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun etumme perusteella, jos sinulla on henkilökohtaisia syitä, jotka koskevat tilannetta. Voimme kuitenkin jatkaa tietojesi käsittelyä, vaikka oletvastustanut käsittelyä, jos meillä on käsittelyyn pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin yksityisyytesi.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT

Jos oikeus käsitellä henkilötietojasi perustuu suostumukseesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat ja meille toimittamasi tiedotsiirretään toiselle rekisterinpitäjälle (niin kutsuttu tietojen siirtäminen).

EVÄSTEET

Henkilötietoja voidaan kerätä, kun käytät bjornklader.se-sivustoa. Tällöin käyttöäsi ja vierailemiasi sivuja koskevat tiedot tallennetaan. Nämävoivat olla teknisiä tietoja laitteestasi ja internet-yhteydestä, kuten käyttöjärjestelmä, selainversio, IP-osoite, evästeet ja yksilölliset tunnisteet. Kun vierailetBjörnkläderinverkkosivustoilla (bjornklader.se,swedol.se,nimaab.se, grolls.se), joilla palvelujamme tarjotaan, käytössä voi olla erilaisia teknisiä menetelmiä käyttäjän tunnistamiseksi ja siten lisätietojensaamiseksi käyttäjistämme. Tämä voidaan tehdä suoraan tai kolmannen osapuolen tekniikan avulla. Tässä voidaan käyttää myös esim. evästeitä.

MIKÄ ON EVÄSTE?

Evästeitä on kahdenlaisia. Toinen tyyppi tallentaa tekstitiedoston pitkäksi ajaksi, mutta sillä on vanhentumispäivä. Tämän evästeen tarkoituksena on esimerkiksi kertoa, mitä uutta sivustolle ontullut edellisen vierailusi jälkeen. Toinen evästetyyppi on niin kutsuttu istuntoeväste, jolla ei ole vanhentumispäivää. Nämä tallennetaan väliaikaisesti, kun vierailet verkkosivustollamme, ja neauttavat selvittämään esimerkiksi, mitä kieltä haluat käyttää. Nämä tekstitiedostot poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi.

MIKÄ ON EVÄSTE?

Björnkläderin verkkosivustoilla (bjornklader.se,swedol.se,nimaab.se, grolls.se) käytämme evästeitä esimerkiksi seuraamaan, mitkä tuotteet olet lisännyt ostoskoriisi. Käytämme evästeitä myös verkkotilastojenlaatimiseen. Näitätilastoja tarvitsemme bjornklader.se-sivuston kehittämiseen. Tilastot eivät ole muiden kuin Björnkläder AB:n käytettävissä.

Jotta voit käyttää bjornklader.se-sivustoa täysimääräisesti, sinun on hyväksyttävä evästeet, minkä teet verkkoselaimesi asetuksista. Jos ethalua hyväksyä evästeitä, voit poistaa evästeet käytöstä verkkoselaimesi suojausasetuksista. Tämä tarkoittaakuitenkin sitä, että swedol.se-sivustoei toimi tarkoitetulla tavalla.

HENKILÖTUNNUKSEN KÄSITTELY

Käsittelemme henkilötunnustasi vain, kun se on selvästi perusteltua tarkoituksen kannalta, välttämätöntä turvallisen tunnistamisen kannalta tai jos siihen on muita merkittäviä syitä. Käytämmeasiakasnumeroa niissä tilanteissa, joissa se on riittävä, jotta minimoimme henkilötunnuksen käsittelyn mahdollisimman pitkälle.

VALITUKSET

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle, www.datainspektionen.se.

YHTEYSTIEDOT

Saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä tai voit esittää kysymyksiä ottamalla yhteyttä osoitteella:
Swedol AB
Box 631, 135 26 Tyresö
Sähköpostiosoite:gdpr@swedol.se
Puhelinnumero: 020-71 20 10

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää virheiden korjaamiseksi tai uusien oikeudellisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Tietosuojakäytännön viimeisin päivitetty versio löytyy ainatältä sivustolta. Jos tapahtuu merkittäviä muutoksia (esim. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin tai henkilötietojen luokkiin), saat siitä tiedonsähköpostitse tai Björnkläderinverkkosivustojen kautta (bjornklader.se,swedol.se,nimaab.se,grolls.se, nytello.se).

Päivitetty viimeksi 20.11.2020