Puettavia innovaatioita

Björnkläderin tuotetiimi

Catrin Ogenvall, Anneli Anderholm, Kristina Blomstrand, Sara Nygren Jönsson, Josefin Alfengård

Almedalin tehtailla Göteborgissa työskentelee tiimi, joka suunnittelee ja kehittää Björnkläderin mallistot. Ennen kuin työvaatteet saapuvat kauppoihin ja asiakkaille, on edessä kaksivuotinen suunnittelu, valintaprosessi, sertifiointi ja huolellinen dokumentointi.

Työ on täydessä vauhdissa Almedalin tehtaalla Göteborgissa. Kyseessä on vanha tiilirakennus, jossa on korkeat huoneet ja työpisteet pitkillä sivuilla.

Rakennuksen toisessa päässä ovat tuotekehittäjät ja mallisuunnittelijat. Seinillä on vaatehyllyjä, täynnä erilaisia työvaatteita, takkeja, paitoja ja housuja.

Innovaatioiden edistäminen ja kestävä kehitys

Yrityksen eri tuotetiimejä johtaa Sara Nygren Jönsson.

Hän vastaa suurista kysymyksistä Björnkläderillä. Hänen työssään on pitkälti kyse visiosta ja strategioista, joita tiimit noudattavat, ja se on työ, joka vaatii paljon ajatustyötä ja aikaa.

Saran tehtäviin kuuluu myös innovaatioiden edistäminen. Hän tekee sitä eri tavoin. Kyse on toimintojen kyseenalaistamisesta, uusien ratkaisujen ja materiaalien etsimisestä sekä kestävästä kehityksestä.

Tällä hetkellä tiimit keskittyvät paljon kestävyystyöhön. Ne pyrkivät muun muassa saavuttamaan kestäviä materiaalivalintoja koskevat tavoitteet, valitsemaan parempia värjäysprosesseja veden säästämiseksi, luopumaan asteittain PFAS-aineiden käytöstä ja tarkistamaan, että tekstiilitehtaat käsittelevät jätevedet asianmukaisesti.

Organisaatiossa tehtävä kestävän kehityksen työ on täydessä vauhdissa, ja siihen kohdistuu jatkuvasti uusia tiukkoja vaatimuksia ja haasteita, hän sanoo.

”Minua kannustaa se, että tiedän tämän hyödyttävän yritystä ja asiakkaitamme”, hän sanoo. ”Meidän on oltava paras kumppani ja kehityksen eturintamassa.”
”Ja sitten alkaa työ”, Sara jatkaa, ”tuotekehittäjät ja tuotepäälliköt tekevät tätä työtä yhdessä omissa tiimeissään. He rakentavat valikoiman.”

Valikoiman kartoittaminen

Yksi ensimmäisistä vaiheista tiimin suunnitellessa vaatetta tai mallistoa, on se, että he tutustuvat aina siihen, miltä markkinat näyttävät, ja yrittävät saada kiinni meneillään olevista trendeistä ja innovaatioista. He käyvät myös messuilla ja keskustelevat myyjien ja asiakkaiden kanssa.                                                                                                         

He myös analysoivat, miten mallisto on menestynyt kausi kaudelta. Sitten he kartoittavat, mitä on tehtävä. Onko kyse uusista tuotteista, joita on kehitettävä, koska on olemassa tarve, vai onko olemassa olevia vaatteita päivitettävä.

Innovaatiotyö on tietenkin erittäin tärkeää, eikä vähiten vaatteiden suunnittelussa. Tässä kohtaa astuu kuvaan tuotepäällikkö Kristin Hallbäck. Hän hallitsee Björnkläderin valikoimaa ja sitä, mitä tuotteita heillä pitäisi olla ja kuinka paljon niitä pitäisi ostaa.

Hän päättää myös, mitä tietyn tuotteen on sisällettävä ja kuinka paljon se saa maksaa asiakkaalle.

Tämän jälkeen hän välittää tiedot Björnkläderin kahdelle tuotekehittäjälle. He vastaavat sitten suunnittelusta ja laatuvalinnoista.

Eniten Kristin pitää työssään sen luovasta osuudesta ja työskentelystä materiaalien ja vaatteiden parissa. Toinen mieluisa osa hänen työtään on yhteydenpito tehtaisiin ja ihmisiin, jotka valmistavat tuotteita.

Noin kerran vuodessa hän matkustaa Aasian tehtaille.

”On hienoa päästä käymään tuottajiemme luona”, Kristin sanoo. ”On hyvin palkitsevaa ja jännittävää olla siellä ja nähdä tuotanto todellisuudessa.” ”Siellä tulee usein esiin paljon kysymyksiä, joita ei tule esiin Teamsin kautta”, hän sanoo. ”Siellä pääsee istumaan ja ratkaisemaan ongelmia, mutta kuulee myös paljon uutisia ja pääsee näkemään paljon uusia kankaita ja suunnitteluideoita.”

Työn luonnokset

Björnkläderin tuotevalikoima on laaja ja keskittyy käsityöammateissa ja teollisuudessa käytettäviin vaatteisiin sekä sertifioituihin vaatteisiin. Kestävyys ja toimivuus ovat Björnkläderin kaksi tärkeintä avainsanaa. Tiimi suunnittelee ja kehittää erilaisia vaatteita, jotka ovat mahdollisimman käytännöllisiä käytössä.

Björnkläderin suunnittelun takana on kaksi tuotekehittäjää Catrin Ogenvall ja Kristina Blomstrand.

Kristina pitää siitä, että työ on niin monipuolista.

”Jatkuvasti joutuu kohtaamaan uusia haasteita ja oppii koko ajan uutta”, hän sanoo. ”Luova työskentely on minusta erittäin palkitsevaa ja inspiroivaa, mutta sen yhdistäminen teknisesti haastavampiin tehtäviin sopii minulle täydellisesti.”

Kun Kristina ja Catrin yhdessä tuotepäällikön kanssa suunnittelevat tuotteen tekemistä tai päivittämistä, he ottavat ensin selvää vaatimuksista, jotka tuotteen on täytettävä.

Yleensä koko prosessi alkaa tutkimalla jo olemassa olevia tuotteita ja sitä, onko niissä jotain muutettavaa tai korvattavaa.

Tässä yhteydessä käytetään fokusryhmiä, jotta todella tiedetään, mitä asiakkaat haluavat. Myös myymälöiden myyjiltä kysytään, mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat.

Kun asiakastutkimus on valmis, he alkavat etsiä materiaaleja. He pohtivat, onko heillä jo olemassa oleva kangas, jota he voivat käyttää, vai pitääkö heidän löytää uusi kangas.

Joskus kyse on olemassa olevan kankaan muuttamisesta kestävämmäksi.

Kun Kristina suunnittelee, hän aloittaa suunnittelun Björnkläderin brändäyskäsikirjasta, jotta kaikki tapahtuu sääntöjen mukaan ja logot sekä kaikki pakolliset etiketit ovat oikeilla paikoilla.

Sitten hän tekee teknisen luonnoksen, johon hän pyrkii sisällyttämään kaikki yksityiskohdat, eri kankaat ja kaikki vaatteeseen tulevat somisteet.

Kun tekniset luonnokset ovat lopulta valmiit, Kristina luovuttaa ne mallisuunnittelijalle.

Samaan aikaan kun mallisuunnittelija valmistaa kaavat, tuotekehittäjät laativat niin sanotun BOM:n eli Bill of Material. Se on pitkä luettelo kaikista vaatteen sisältämistä osista, kuten materiaaleista, kankaan määrästä, eri väreistä, langan paksuudesta, napeista ja vetoketjuista sekä siitä, mihin kaikki sijoitetaan. Siinä määritellään myös toimittajat, joilta osat ostetaan.

Housuissa voi olla kuusikymmentä osaa, ja kaikki osat on dokumentoitava tarkkaan BOM:iin. Kyseessä on monimutkainen ja pikkutarkka prosessi. Kaikki myös optimoidaan kustannussyistä.

”Björnkläder on aito ja vanha brändi”, Kristina sanoo, ”ja haluamme tehdä vaatteita, jotka näyttävät ihmisten mielestä hyviltä, mutta pääpaino on silti siinä, että vaatteet tuntuvat teknisiltä ja ensiluokkaisilta.”

Tehokkaat mallit

Kun tuotekehittäjät tekevät BOM:n, yrityksen mallisuunnittelijat Anneli ja Josefine alkavat luoda yksityiskohtaisia malleja Kristinan luonnosten pohjalta.

Anneli on työskennellyt Björnkläderin palveluksessa vuodesta 2003 lähtien, ja hän oli yrityksessä jo silloin, kun heitä oli vain kolme.

”On tärkeää, että vaatteet sekä istuvat hyvin että ne voidaan ommella mahdollisimman tehokkaasti”, hän sanoo.

Erittäin tärkeää mallisuunnittelussa on helpottaa vaatteiden valmistusta tehtaalla.
”Ne eivät saa tuottaa vaikeuksia ompelussa”, Anneli sanoo, ”vaan koko työnkulun pitää olla hyvin sujuvaa vaatteen ensimmäisestä saumasta viimeiseen saumaan asti.”

Anneli ja Josefine tekevät vaatteen molempien puolien kaavat 1:1 mittakaavassa CAD-ohjelmalla. Näin he voivat mitata kaiken ja päättää esimerkiksi, miten taskujen tulisi istua, kuinka pitkät lahkeet ovat ja mihin kaikki tulisi sijoittaa. Sitten he irrottavat vaatteen eri osat.

Kaavat ovat yleensä myös erivärisiä, jotta voidaan osoittaa, että samassa vaatteessa on eri kankaita.

”Talvihaalarissa voi olla sataviisikymmentä osaa”, Josefine sanoo. ”Se on paljon.”

Hänen takanaan on iso tulostin, jolla he voivat tulostaa mallit.

”On eri asia nähdä malli ruudulla”, Josefine sanoo, ”mutta kun sen saa ulos tulostettuna ja näkee sen oikeassa elämässä, voi olla selvää, että jotkin asiat voivat mennä väärin tai näyttää oudoilta.”

Mallisuunnittelijoiden työhön kuuluu myös laskelmien tekeminen tarvittavista materiaaleista. He laskevat tietokoneohjelman avulla, kuinka paljon kangasta tarvitaan kuhunkin vaatekappaleeseen.

He tekevät myös kaikkien eri vaatekokojen mallit. Kaikki muuttuu isompien vaatekokojen kohdalla. Esimerkiksi taskuja ei voi sijoittaa samalla tavalla. Ne eivät näyttäisi hyvältä.

Anneli sanoo, että mallien suunnittelu ja tuotanto liittyvät läheisesti toisiinsa. ”Siksi on hyvä, että mallisuunnittelijana voi tehdä vähän kumpaakin, sekä suunnittelua että tuotantoa. Yhteistyö kaikkien tiimiläisten välillä on erittäin tärkeää, jotta homma toimisi sujuvasti.”

Anneli korostaa, miten tärkeää on, että mallisuunnittelu on yrityksen tiloissa:

”Jos jossakin maassa tai tehtaassa tapahtuu jotain odottamatonta, meillä on edelleen kaavat. Silloin voimme lähettää ne toiseen paikkaan ja vaatteet näyttävät silti samoilta.”

Nukkaantumistestit

Samaan aikaan kun Anneli ja Josefine luovat malleja, Isabella tekee materiaalitestejä pienessä laboratoriossa.

He testaavat myös kankaita, joissa on painettu etikettejä, jotta ne istuvat jälkikäteen hyvin. Tämän lisäksi he tarkistavat saamiensa kankaiden värienkestävyyttä. Isabella tekee ”Pilling-testiä” Martindale-koneella, joka pyörittää kangasnäytteitä kevyen paineen ja kitkan alla. Testin suorittaminen kestää noin seitsemän tai kahdeksan tuntia. Vasta sen jälkeen hän tietää, nukkaantuko kangas vai ei.

”Annamme sen pyöriä 7 000 kierrosta, kun kyseessä on nukkaantuminen”, Isabella sanoo, ”ja 50 000 kierrosta, kun kyseessä on hankaus.”

Kun kyseessä on hankaus, testi voi kestää kolme kokonaista päivää, hän sanoo.

He testaavat kaikki materiaalit, olivatpa ne sitten kankaita, asusteita tai painatuksia. Kaikkien on kuljettava laboratorion läpi. He tekevät tämän voidakseen seistä sen takana, mitä Björnkläder lupaa, eli laadun ja kestävyyden.

Sertifiointi ja viimeistely

Tuotekehittäjät täyttävät myös niin kutsutut care/certification labelsit, joissa kuvataan hyvin tarkasti, mitä vaatteet kestävät ja mitä eivät.

Sertifiointi on voimassa viisi vuotta, joten sertifioidut tuotteet on päivitettävä usein.

Tuotekehittäjä Catrin sanoo, että monien osatekijöiden, kuten materiaalivalintojen, rakenteen ja hinnan, on oltava kohdallaan. Hän tekee usein muutoksia työskennellessään, mutta tällainen prosessi on, ja lopputulos on aina hyvä.

Tällä hetkellä he päivittävät Björnkläderin koko valikoimaa. He tarkastelevat mallisto kerrallaan ja yrittävät selvittää, tuntuvatko ne vanhentuneilta tai onko jotain, mitä he haluavat muuttaa.

”Suuria haasteita ovat materiaalit, joiden on täytettävä korkeat vaatimuksemme, ja sertifioinnit”, Catrin sanoo.

Jos he valitsevat tietyn materiaalin, sen on oltava sertifioitu EU:n ja kansainvälisten standardien mukaisesti.

Jos kyseessä on palonsuoja-, valokaari- tai hitsausvaate, on tärkeää varmistaa, että kaikki kerrokset ovat kunnossa ja kaikki suunnitteluvaatimukset täyttyvät.

Sertifioinnit on kirjattu kyseisen vaatteen Tech Packiin. Catrin selittää, että se on eräänlainen reseptikirja, jonka tuotekehittäjät laativat kullekin tuotteelle. Siihen merkitään vaatteen kokovalikoima, tuotenumero ja kaikki tiedot siitä, mitkä sertifioinnit vaatteen on täytettävä.

Björnkläderin toiminnan edistäminen

Tuotetiimi valmistaa erittäin kehittyneitä, teknisiä tuotteita, joilla on paljon sertifikaatteja, mutta asiaan perehtymättömän voi olla vaikea nähdä, miten paljon työtä vaatteiden takana on. Paljon työtä on sen varmistamisessa, että jokainen pieni komponentti täyttää monet erilaiset sertifioinnit, jotka niiden on täytettävä.

On paljon pohdittavaa, tutkittavaa ja tarkistettavaa, ennen kuin on mahdollista taata, että tuotteet ovat oikeanlaisia.

Työvaatteiden pitkä kehitysaika muihin vaatteisiin verrattuna johtuu siitä, että niiden on täytettävä alan tiukat sertifiointivaatimukset. Takki, joka ei näytä ulospäin kummoiselta, saattaa vaatia kolmen vuoden kehittämisen.

Koko tuotetiimille on ominaista korkein mahdollinen ammattitaito. Heillä kaikilla on hieno ja ehkä epätavallinen sekoitus tarkkuutta, uteliaisuutta, luovuutta ja teknistä asiantuntemusta. Kun tähän lisätään vielä heidän tarttuva työmoraalinsa, puhutaan ammattiylpeydestä, joka johtaa erinomaisiin tuloksiin.

Se näkyy ennen kaikkea laadukkaissa tuotteissa, joita he suunnittelevat ja kehittävät, ja tavassa, jolla he puhuvat työstään. Se leimaa kaikkea, mitä he tekevät.

On helppo todeta:

Björnkläderin vaatteet eivät ole vain hyvissä käsissä, vaan myös oikeissa käsissä.